Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Beauty and Death

Ακόμη και στον Θάνατο υπάρχει μια λεπτή δέσμη φωτός, ένα μικρό κομμάτι αισιοδοξίας.
  Εκ της κόνεως μου αναγεννώμαι.


"Moments of Eternity"

Music, composed, arranged and performed by Panos Chatzigeorgiadis
 PRS For Music, London, UK.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου