Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

ΕυχέςΤούτες οι ημέρες κάθε έτος μας προστάζουν όπως αφουγκρασθούμε την εσώτερον φωνή ημών μακράν του δρώντος πεπλανημένου κόσμου. Ας αποσυμβολίσουμε τα μηνύματα της γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως έναν αναγκαίον αναγεννητικόν αέναον αγώνα της ανθρωπίνου φύσεως προς το ανώτερο εγώ. 
Ας απεκδυθούμε δέ ουχί μόνον των μετάλλων αλλά και όλων όσων μας βαραίνουν ψυχικώς, απο φιλαυτίας, φιλαρχίας, εγωισμού υπέρμετρου όπου φέρουμε μεθ ημών είς την καθημερινότηταν και την αναγκαίαν τριβήν μετά των συνανθρώπων. 

Κάθε τέτοιες ημέρες καλούμεθα όπως απεκδυθούμε του κτήνους και ενδυθούμε του ανθρώπου. Του ανώτερου αυτού πλάσματος αν εκείνο το ίδιο το θελήσει. Διότι ο άνθρωπος δεν γεννιέται άνθρωπος αλλά κτήνος. Ένα κτήνος το οποίον παλεύει καθημερινώς προς εξανθρωπισμόν. 

ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΝΕΩΣ ΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΑΙ. Εύχομαι ουσιαστικήν αλλαγήν και εσωτερικήν αναγέννησίν είς όλες και όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου