Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Προς Εικαστικούς
Ζωγράφοι και λοιποί εικαστικοί.

 Αφήσετε εκλιπαρώ σας, τα ξενόφερτα πρότυπα του οιουδήποτε τυχάρπαστου της αλλοδαπής σχιζοφρενούς όπου οι έμποροι της τέχνης μετέτρεψαν είς ταλέντον δήθεν σπανιότατον, απευθυνόμενοι είς αδαείς.Τα υπό λανθάνουσα αντίληψιν, άρρωστα, ψυχοφθόρα, αντιανθρώπινα εν τέλλει τούτα πρότυπα και πηγαίνετε μετά των μαθητών σας έν λαμπρόν απομεσήμερον, είς τον λόφον των Μουσών ίνα ατενίσετε άπαντες το έστω και αισχρώς αλλοιωθέντα υπό του τεχνολογικού "πολιτισμού" τοπίον, ίνα μεταλάβετε των αχράντων μυστηρίων της φυλής, ίνα πληρώσετε την ψυχήν σας καθώς και τον φωτογραφικόν φακόν αυτής, μετά του αιωνίου υπέρλαμπρου αττικού φωτός.

 Οι μαθηταί θα σας ευγνωμονούν δια παντός δια τούτα τα καλώς σπαταληθέντα  απομεσήμερα εντός της ελληνικής φύσης, εντός της ελληνικής γραμμής, εντός του Ελληνικού κάλλους. Προς αναβάπτισιν του καλλιτεχνικού των αισθητηρίου.

 Είς κλάδος ελαίας, εν απομεσήμερον έμπλεον είς το φώς το υπέρλαμπρον και διαυγές της αττικής γης, τιθέμενον επί αρχαίας κολώνας, αρκεί όπως το ορίσει.

Ν.Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου