Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Άτιτλον

Ω, άνθος όπου έθαλλες αναμεσίς των βράχων
μετά πολλών ομοίων σου σκορπίζον ευωχίαν
πως είς τα όμματα του εμπρός, ο τάλας περιγράφων
όπως ανθέξει επαρκώς, τοιαύτην ευτυχίαν !

Νικηφόρος Βυζαντινός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου